Drążek izolacyjny UDI

Uniwersalny drążek izolacyjny UDI (w zależności od napięcia znamionowego) jest przeznaczony do obsługi elektroenergetycznych urządzeń niskiego, średniego lub wysokiego napięcia. Służy do ochrony przed porażeniem elektrycznym przez odizolowanie człowieka od urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem. Część izolacyjna drążka wykonana jest z rury szkłoepoksydowej wypełnionej pianką poliuretanową.Drążki barwione są kolorem pomarańczowym.
Głowica drążka UDI oraz ogranicznik części chwytnej wykonane są z tworzywa izolacyjnego. Korek zaślepiający drążek od spodu wykonany jest z gumy odpornej na udary mechaniczne. W zależności od napięcia znamionowego, drążek wykonywany jest jako jednolity lub wieloczłonowy. Złącza drążka wieloczłonowego wykonane są z tworzywa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej.
Każdy drążek UDI jest zaopatrzony w opatentowaną głowicę systemu UDI, która służy do mocowania dowolnego elementu roboczego lub wskaźnika.

Spełnia wymagania norm:

PN-EN 60832-1:2010 Prace pod napięciem. Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne. Część 1: Drążki izolacyjne(oryg.).
PN-EN 60855: 1999 Rury izolacyjne wypełnione pianką i pręty pełne do prac pod napięciem.
PN-EN 61230: 2011 Prace pod napięciem. Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania.
WTO-4/01 Uniwersalne drążki izolacyjne UDI-B i drążki izolacyjne uziemiające DU-A.

Cena netto:

  • Drążek izolacyjny UDI-1kV B - 435,00 zł szt.
  • Drążek izolacyjny UDI-10kV B - 527,00 zł szt.
  • Drążek izolacyjny UDI-20kV B - 584,00 zł szt.
  • Drążek izolacyjny UDI-30kV B - 618,00 zł szt.
  • Drążek izolacyjny UDI-40kV B - 675,00 zł szt.
  • Drążek izolacyjny UDI-110kV B - 790,00 zł szt.
  • Drążek izolacyjny UDI-110kV B (2-członowy) - 1854,00 zł szt.
  • Drążek izolacyjny UDI-220kV B (2-członowy) - 2015,00 zł szt.
  • Drążek izolacyjny UDI-400kV B (3-członowy) - 2986,00 zł szt.