Uzgadniacz faz JUFr-0,05/0,5 (48 - 500V)

Uzgadniacz faz i wskaźnik kierunku wirowania pola w sieciach trójfazowych 50Hz o napięciu od 48 do 500V i kącie przesunięcia międzyfazowego 1200.

Wbudowany auto-test uniemożliwia pracę z rozładowaną baterią lub wykrytą niesprawnością. Po włączeniu sprawny uzgadniacz emituje krótkie pojedyncze sygnały powtarzane co 2s. Po dotknięciu do napięcia pojawia się sygnał ciągły oznaczający zapamiętywanie fazy, po zapamiętaniu fazy sygnał zmienia się na przerywany. Przy braku napięcia seria pięciu krótkich sygnałów powtarzanych co 2s informuje o pamiętaniu fazy. Maksymalny czas pamiętania fazy wynosi 25s. Przerywany sygnał akustyczny i optyczny wskazuje zgodność fazy mierzonej z zapamiętaną. Ciągły sygnał akustyczny i optyczny wskazuje niezgodność fazy mierzonej z zapamiętaną. Ciągły sygnał występuje również w przypadku niemożności jednoznacznej identyfikacji fazy np. wskutek zakłóceń. Dotknięcie po zapamiętaniu fazy kolejno do dwu pozostałych faz powoduje zmierzenie kierunku wirowania i zapalenie się na stałe odpowiedniej diody 5mm. Krótkie szybkie dźwięki i mruganie naprzemienne diód 5mm informuje o przekroczeniu czasu pamiętania fazy - poprzedzają one samo-wyłączenie się uzgadniacza. Wszystkie występujące sygnały są silne i łatwo rozróżnialne.

Uzgadniacz jest zasilany z baterii 9V. Urządzenie jest dostarczane w sztywnym futerale, z baterią i instrukcją użytkowania. Posiada dwu letnią gwarancję.

Wyrób zgodny z WTO2/2005 opartym na PN-EN 61481 i PN-EN 61243-3.

Cena netto 1665,00 zł szt.