Filtr płaski SECAIR 2000.11 P1 NR

Filtr płaski SECAIR 2000.11 P1 NR


Przeznaczenie:

Filtry SECAIR 2000.11 P1 NR, po skompletowaniu z półmaską lub maską wyposażoną w pochłaniacze, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych lub ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 4 x NDS. Filtry, ze względu na optymalne rozwiniecie powierzchni filtracyjnej i jakość zastosowanych materiałów, zapewniają bardzo wysoka pyłochłonność i bardzo niskie opory oddechowe. Znacząco przedłużają żywotność pochłaniaczy.

Przykłady zastosowań filtrów klasy P1:

  • urabianie węgla kamiennego i brunatnego, granitu marmuru, piaskowca, dolomitu itp cięcie i szlifowanie żelaza, stali i kamienia;
  • obróbka drewna miękkiego w tartakach i stolarniach;
  • czyszczenie odlewów i konstrukcji stalowych;
  • produkcja, przeładunek i stosowanie wapna, cementu, nawozów sztucznych, surowców dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego, surowców dla przemysłu gumowego, produkcja maki i pasz.

Zalecenia i ograniczenia w stosowaniu:

  1. Zabrania się użytkowania filtrów w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
  2. Jeśli w trakcie używania filtrów poczuje się istotny wzrost oporów oddychania należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba filtry jednocześnie;
  3. Filtry mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcja obsługi;
  4. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski lub maski, do której zostały zastosowane.

Cena netto 0,74 zł szt. (7,40 zł opak.)