Wskaźnik AOWN 5/3 (6 - 17,5kV)

Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia AOWN-5/3 służy do akustycznej i optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieciach prądu przemiennego 50 Hz o napięciu znamionowym od 6 kV do 17,5kV. Współpracuje on z uniwersalnym drążkiem izolacyjnym UDI o odpowiednim napięciu znamionowym.

Wskaźnik AOWN-5 posiada cylindryczną obudowę, odporną na zmostkowanie, wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Jest on odporny na upadek zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61243-1:2007, a jego konstrukcja zapewnia bryzgoszczelność. Z jednej strony wskaźnik zakończony jest kołkiem stykowym w kategorii L to znaczy bez jego przedłużenia, o długości określonej przez normę PN-EN 61243-1:2007 dla poszczególnych zakresów, a z drugiej strony uchwytem do mocowania w głowicy uniwersalnego drążka izolacyjnego UDI.

Wskaźnik AOWN-5 wykonany jest w grupie I rodzaju sygnalizacji, to znaczy posiada dwa różniące się sygnały akustyczny i optyczny oraz dodatkowo posiada samokontrolę (test). Wskaźnik można używać w warunkach wnętrzowych jak i w napowietrznych w zakresie temperatur od –25 do +55 stopni Celsjusza i wilgotności względnej od 20 do 96 % co odpowiada kategorii klimatycznej N wg normy PN-EN 61243-1:2007.

Źródłem zasilania wskaźnika jest bateria alkaliczna 9V typ 6LR61 z gwarancją szczelności. Dopuszcza się także stosowanie przyjaznych dla środowiska niklowo-metaliczno-wodorkowych akumulatorów 8,4V 150mAh typ 6F22 NiMH.

Spełnia wymagania norm:

PN-EN 61243-1:2007 - Prace pod napięciem. Wskaźniki napięcia. Wskaźniki typu pojemnościowego stosowane przy napięciach prądu przemiennego powyżej 1 kV.
PN-EN 60832:2010)  Drążki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napięciem.

Cena netto 2002,00 zł szt.