Uziemiacz VERUS z wymiennymi zaciskami nożowymi do podstaw bezpiecznikowych i rozłączników gr. 1-3 i 00

VERUS to uniwersalny uziemiacz do podstaw bezpiecznikowych i rozłączników gr. 1-3 i 00. Uziemiacz posiada wymienne zaciski nożowe, montowane w zależności od wielkości uziemianego rozłącznika. Do zakładania uziemiacza służy uchwyt izolacyjny WTNU będącego w jego wyposażeniu.

Kompletny uziemiacz VERUS składa się z:

  • linki zwierająco - uziemiającej z zaciskiem uziomowym;

  • dwóch kompletów wymiennych fazowych zacisków nożowych (do rozłączników gr. 00 i 1-3);

  • uchwytu WTNU.

Uziemiacz VERUS wykonany jest na prądy zwarciowe od 4 do 6,5kA (w przypadku zacisków nożowych wielkości 00) oraz od 4 do 9kA (w przypadku zacisków nożowych wielkości 1-3).

Uziemiacze produkowane są z przewodami w izolacji PCV.

Uziemiacze wykonywane są we wszelkich konfiguracjach zgodnie z PN-EN 61230 oraz procedurami ISO 9001.

Do każdego uziemiacza dołączane są:

  • instrukcja użytkowania;

  • certyfikat zgodności z normą;

  • deklaracja zgodności na znak CE;

  • protokół z badań wyrobu.

Dobór uziemiacza:


 

Ceny netto przykładowych uziemiaczy:

  • U3-VERUS-3/1-6,5-25 - 2021,00 zł kpl.

  • U3-VERUS-1/0,7-6,5-25 - 1862,00 zł kpl.