Uziemiacz do podstaw bezpiecznikowych i rozłączników gr. 1-3

Uziemiacz przystosowany jest do zakładania przy pomocy uchwytu izolacyjnego WTNU będącego w wyposażeniu uziemiacza.

Można go montować do podstaw bezpiecznikowych (gr. 1-3) oraz rozłączników listwowych i skrzynkowych (gr. 1-3).

Uziemiacz wykonany jest na prądy zwarciowe od 4 do 9kA.

Uziemiacze produkowane są z przewodami w izolacji PCV.

Uziemiacze wykonywane są we wszelkich konfiguracjach zgodnie z PN-EN 61230 oraz procedurami ISO 9001.

Do każdego uziemiacza dołączane są:

  • instrukcja użytkowania;
  • certyfikat zgodności z normą;
  • deklaracja zgodności na znak CE;
  • protokół z badań wyrobu.

Dobór uziemiacza:


 

Ceny netto przykładowych uziemiaczy:

  • U3-un-3/1-6,5-25 - 1044,00 zł szt.
  • U3-un-1/0,7-6,5-25 - 980,00 zł szt.
  • U3-un-3/1-9-35 - 1290,00 zł szt.
  • U3-un-1/0,7-9-35 - 1100,00 zł szt.