Uziemiacz do podstaw bezpiecznikowych i rozłączników gr. 00

Uziemiacz przystosowany jest do zakładania przy pomocy uchwytu izolacyjnego WTNU będącego w wyposażeniu uziemiacza.

Można go montować do podstaw bezpiecznikowych (gr. 00) oraz rozłączników listwowych i skrzynkowych (gr. 00).

Uziemiacz wykonany jest na prądy zwarciowe od 4 do 6,5kA.

Uziemiacze produkowane są z przewodami w izolacji PCV.

Uziemiacze wykonywane są we wszelkich konfiguracjach zgodnie z PN-EN 61230 oraz procedurami ISO 9001.

Do każdego uziemiacza dołączane są:

  • instrukcja użytkowania;
  • certyfikat zgodności z normą;
  • deklaracja zgodności na znak CE;
  • protokół z badań wyrobu.

Dobór uziemiacza:


 

Ceny netto przykładowych uziemiaczy:

  • U3-un00-3/1-4-16 - 922,00 zł szt.
  • U3-un00-1/0,7-4-16 - 981,00 zł szt.