Urzadzenie samohamowne WR 100

Urządzenie samohamowne WR 100 z zatrzaśnikiem AZ 002ASI, wyposażone w rozwijaną taśmę polyestrowo-kewlarową o szerokości 17 mm.
Długość max 6 m. Masa: 1,5 kg.
Mechanizm blokujący w obudowie kompozytowej.
Urządzenie posiada certyfikat CE.
Urządzenie przeznaczone jest do prac wymagających przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia.
Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa.
Urządzenie samohamowne WR 100 jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 360.

Cena netto 497,00 zł szt.