Rękawice bilogiczne SECOL

Rękawice biologiczne SECOL w formie hydrofilowego żelu ochronnego.

  • chroni skórę przed szkodliwym lub toksycznym działaniem: farb i lakierów oraz ich rozpuszczalników (poza wodą i alkoholami); rozpuszczalników organicznych z grupy związków aromatycznych, alifatycznych i ich pochodnych halogenowych (np. benzen, toluen, ksylen, trójchloroetylen, chlorobenzen); benzyny, nafty, olejów, smarów, smoły, paków i innych produktów ropopochodnych; żywic, utwardzaczy i plastyfikatorów, (np. styren); estrów i ketonów (octan etylu, metyloetyloketon); pyłów brudzących, w tym suchej gleby;

  • posiada właściwości bakteriobójcze, stanowi barierę przed zakażeniem grzybicą, a jednocześnie umożliwia skórze swobodne oddychanie;

  • posiada właściwości lecznicze i pielęgnacyjne;

  • dostępne opakowania 140g oraz 5kg.

Cena netto:

  • opak. 140g - 10,00 zł szt.

  • opak. 5kg - 176,00 zł szt.