Ograniczniki skrajni U-21

  • Tablica U-21a/b PCV, dwustronna;

  • Lica tablic oklejone są naprzemiennie pasami barwy białej i czerwonej o szerokości 250mm wykonanymi z folii odblaskowej I generacji;

  • Dodatkowo tablice U-21c, d, e, f mogą być wyposażone w lampy ostrzegawcze;

  • Szerokość tablic U-21  wynosi 250mm, a ich wysokość jest zawsze wielokrotnością pasów barwnych i wynosi  1000mm;

  • Wszystkie narożniki są zaokrąglone, a promień wynosi R30;

  • Tablica nie zawiera podstawy.

    Cena netto:

  • zapora U-21 - 77,00 zł/szt.

  • podstawa pod zaporę (28 kg) - 46,00 zł szt.