Hełm powietrzny dla piaskowacza MH213/5

Hełm MH213/5 służy do ochrony układu oddechowego użytkownika przed dostępem pyłów, aerozoli i powietrza nieprzydatnego do oddychania oraz głowy przed urazami mechanicznymi i cząstkami odbitego ścierniwa podczas wykonywania procesów obróbki strumieniowo-ściernej (piaskowania). Może on stanowić skuteczną ochronę również podczas wykonywania innych procesów w atmosferze powietrza nieprzydatnego do oddychania.

Dodatkowo hełm MH213/5-S wyposażony jest w ochronniki słuchu poprawiające komfort użytkowania.

Ochronne działanie hełmu polega na tym, że doprowadzone do jego wnętrza powietrze z linii sprężonego powietrza, zdatne do oddychania wytwarza nadciśnienie, które uniemożliwia przedostawanie się do hełmu pyłów i aerozoli z zewnątrz. Nadmiar powietrza uchodzi na zewnątrz szczelinami pod peleryną ochronną osłaniającą szyję i tułów użytkownika.

Utrzymanie w sposób ciągły odpowiedniego nadciśnienia doprowadzonego do wnętrza hełmu powietrza uzdatnionego do oddychania jest warunkiem prawidłowego działania hełmu jako ochrony układu oddechowego. Hełm stanowi część składową aparatu wężowego sprężonego powietrza.


Cena netto:

  • hełm MH213/5 - 2090,00 zł szt.
  • hełm MH213/5-S - 2200,00 zł szt.

Akcesoria:

  • peleryna - 570,00 zł szt.
  • okular panoramiczny - 210,00 zł szt.
  • pakiet folii osłonowych - 78,00 zł kpl.