Filtr płaski SECAIR 2000.03 P2 R

Filtr płaski SECAIR 2000.03 P2 R


Przeznaczenie:
Filtry SECAIR 2000.03 P2 R, po skompletowaniu z dwufiltrową półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych (mgły), o ile steżenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 10 x NDS w przypadku skompletowania z półmaską oraz 16,5 x NDS w przypadku skompletowania z maską.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtry klasy P2:

antymon i jego związki, azbest, bar i jego związki, bawełna, bezwodnik ftalowy, celuloza, chrom i jego związki, cyjanamid, cyna i jej związki, dwutlenek krzemu, dymy spawalnicze, fosfor, ftalan dwubutylu, glin i jego związki, grafit, hydrochinon, kadm i jego związki, kobalt i jego związki, kwarc (pył respirabilny), kwas fosforowy, mangan i jego związki, miedz i jej związki, nikiel, nitroanilina, oleje mineralne (mgła i dym), pyły drewna (za wyjątkiem drewna twardego), selen i  jego związki, talk, tlenek magnezu (dym), tlenek żelaza (dym), trójnitrotoluen, tytan i jego związki, węgiel, wodorotlenek sodu, wolfram i jego związki, związki wapnia.

Zalecenia i ograniczenia w stosowaniu:

  1. Zabrania się użytkowania filtrów w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
  2. Jeśli w trakcie używania filtrów poczuje się istotny wzrost oporów oddychania należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba filtry jednocześnie;
  3. Filtry mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcja obsługi;
  4. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski lub maski, do której zostały zastosowane.

Cena netto 6,50 zł szt.